Søk

Lukk
Info
Fann du ikkje det du lurte på?

Søk igjen, eller kontakt vårt kundesenter!

Kontakt oss
Renovasjonsgebyr og prisar

Renovasjonsgebyr og prisar

Det er kommunestyret i kvar kommune som fastset renovasjonsgebyret. Kostnadane er difor varierande i dei sju ÅRIM-kommunane og i landet for øvrig.

Renovasjonsgebyret blir fakturert etter det som blir kalt sjølvkost. Dette betyr at du betalar for det renovasjonen kostar, ikkje meir - og ikkje mindre. Verken kommuna eller ÅRIM skal tene pengar på gebyret.

Pris for erstatning av miljøstasjonskort

Standardpris for alle kommunar 250,-

Private kundar med miljøstasjonskort kan levere følgjande avfall på kvoten:

600 kilo avfall til sortering
1000 kilo farleg avfall
500 kilo PCB-vindauge
Fri kvote: elektrisk og elektronisk avfall
Fri kvote: hageavfall

OBS: Avfallet må vere i reine fraksjonar, altså kun denne avfallstypen.
Inntil kvota er oppbrukt går metal som ein del av kvoten.

Har du brukt opp kvota di?

Miljøstasjonsprisar for privatkundar. 

Prislista gjeld for Nøsa, Kjølen, Jarnes, Breivika, Sjøholtstrand, Gjøsundneset og Djupøyna.

Bingsa i Ålesund og Øveråslia på Vestnes har eigne prisar.
Ta kontakt med dei direkte for prisliste.

Fraksjon Enhet Pris ink. mva
Blanda avfall til sortering m3 735,00
Blanda avfall til sortering kg 3,40
Papp og papir m3 138
Papp og papir kg 1,50
Plast m3 138
Plast kg 1,50
Trevirke m3 562,50
Trevirke kg 2,71
Metall m3 0
Metall kg

0

Prisar for renovasjon per kommune

Fjord kommune

Renovasjonsavgifter 2023-2024

Renovasjonsavgifter 2023-2024

Tjeneste Pris i 2023 Pris i 2024 Inkl. mva Pris i 2024 Eks.mva Endring i kroner Endring i prosent
Restavfall 140 liters dunk 4 942 5 402 4 321 460 9,3 %
Restavfall 140 liters dunk, redusert avgift 3 922 4 287 3 429 365 9,3 %
Restavfall 240 liters dunk 8 868 9 693 7 754 825 9,3 %
Restavfall 360 liters dunk 14 824 16 203 12 962 1 379 9,3 %
Restavfall 660 liters dunk 24 706 27 004 21 603 2 298 9,3 %
Restavfall 770 liters dunk 39 902 43 613 34 890 3 711 9,3 %
Restavfall sekk 4 942 5 402 4 321 460 9,3 %
Restavfall kompost dunk kvar 4. veke 3 964 4 333 3 466 369 9,3 %
Restavfall redusert dunk kvar 4. veke 3 964 4 333 3 466 369 9,3 %
Restavfall redusert sekk kvar 4. veke 3 964 4 333 3 466 369 9,3 %
Renovasjon samarbeid dunk 3 922 4 287 3 429 365 9,3 %
Henteavstand 5 - 25 m 1 249 1 365 1 092 116 9,3 %
Henteavstand 25 - 40 m 1 783 1 949 1 559 166 9,3 %
Henteavstand 40 - 60 m 2 497 2 729 2 183 232 9,3 %
Henteavstand 60 - 100 m 3 568 3 900 3 120 332 9,3 %
Renovasjon fritidsbustad 2 447 2 675 2 140 228 9,3 %
Oransje sekkar - husholdning 90 98 79 8 9,3 %
Miljøstasjonskort 356 389 311 33 9,3 %

Priser for Fjord kommune finn du her: https://www.fjord.kommune.no/tenester/teknisk-plan-og-byggesak/renovasjon/renovasjonsgebyr/

Giske kommune

Renovasjonsavgifter og Avfallsgebyr 2023-2024

Renovasjonsavgifter og Avfallsgebyr 2023-2024

8 RENOVASJON

8.1 Avfallsgebyr

Tjeneste 2023 sats eks. mva 2024 sats eks. mva 2024 sats inkl. mva
Ordinært avfallsgebyr 26 tømming/år 3 650 4 200 5 250
Avfallsgebyr redusert 13 tømming/år 3 250 3 740 4 675
Avfallsgebyr kompost 13 tømming/år 3 040 3 500 4 375
Ekstrakjøp renovasjonssekkar 70 80 100
Henteavstand 5 - 25 m 970 1 115 1 394
Henteavstand 26 - 40 m 1 385 1 595 1 994
Henteavstand 41- 60 m 1 935 2 225 2 781
Henteavstand 61- 100 m 2 765 3 180 3 975

Stranda kommune

Renovasjon - Hushald 2024

Renovasjon - Hushald 2024

Varenavn Enhet Pris m/mva
Renovasjon standard dunk 140 l stk. 5 620
Renovasjon standard dunk 240 l stk. 9 261
Renovasjon standard dunk 360 l stk. 14 165
Renovasjon standard dunk 660 l stk. 24 697
Renovasjon standard dunk 770 l + stk. 38 133
Renovsjon standard sekk stk. 7 026
Renovasjon kompost dunk kvar 4. veke stk. 3 932
Renovasjon redusert dunk kvar 4. veke stk. 4 145
Renovasjon redusert sekk kvar 4. veke stk. 4 145
Renovasjon samarbeid dunk stk. 4 145
Hytte og fritidsrenovasjon stk. 2 810
Henteavstand 6-25 m kvar veke stk. 1 148
Henteavstand 25-40 m kvar veke stk. 1 640
Henteavstand 40-60 m kvar veke stk. 2 296
Henteavstand 60-100 m kvar veke stk. 3 281
Ekstrasekk for restavfall stk. 75
Erstatningskort miljøstasjon stk 200
Tvillingkort miljøstasjon (pr. kort) stk 40

Års

Sula kommune

Renovasjon og Slam 2024

Renovasjon og Slam 2024

Teneste Gebyr 2024 Merknad
140 l dunk 5 763,-  
240 l dunk 10 344,-  
360 l dunk 17 283,-  
660 l dunk 28 808,-  
Redusert 4 610,-  
Samarbeidsavtale 4 114,-  
Kompostering 4 324,-  
Hytterenovasjon 2 539,-  
Ekstrasekk 65,50,- kr/sekk
Ekstrahenting (timepris) 2 305,- kr/time
Miljøstasjonskort, erstatning 262,- pr kort
Miljøstasjonskort, tvilling 52,50,- pr kort
Ekstra henteavstand 6-25 m 1 134,50 årspris
Ekstra henteavstand 25-40 m 1 622,- årspris
Ekstra henteavstand 40-60 m 2 270,- årspris
Ekstra henteavstand 60-100 m 3 243,50 årspris

Sykkylven kommune

Gebyrer Renovasjon 2024 hentet fra https://www.sykkylven-energi.no/vatn-og-avlop/gebyr/gebyrsatsar-2024/

Gebyrer Renovasjon 2024

Gebyrtype Gebyr utan mva Gebyr med mva
Standard renovasjonsabonnement 140 l restavfall 3 811 4 763,75
Redusert renovasjonsabonnement 140 l restavfall 3 248 4 060
Samarbeidsabonnement 3 248 4 060
Kompostabonnement 3 076 3 845
Renovasjonsabonnement 240 l restavfall 6 757 8 446,25
Renovasjonsabonnement 360 l restavfall 11 223 14 028,75
Renovasjonsabonnement 660 l restavfall 18 635 23 293,75
Hytte- og fritidsabonnement 2 063 2 578,75
Ekstra renovasjonssekk 50 63

Ålesund kommune

Priser for 2024 er ikke vedtatt. 

Alle priser er stykkpris.

Varenavn Pris ink. mva
Renovasjon 140 l 4 048
Renovasjon 240 l 7 267
Renovasjon 360 l 12 143
Renovasjon 660 l 20 239
Redusert renovasjon 3 433
Samarbeidsrenovasjon 3 433
Hytte- og fritidsrenovasjon 2 140
Info
Fann du det du lurte på?

Hvis ikkje er du velkomen til å ta kontakt med oss.

Kontakt oss

Eigne prisar for Bingsa og Øveråslia

Bingsa juni 2021_47 redigert.jpg

Bingsa i Ålesund og Øveråslia på Vestnes har eigne prisar.

Ta kontakt med dei direkte for prisliste.
📞 Bingsa: 70 16 46 32

📞 Øversålia: 71 18 28 91