Søk

Lukk
Info
Fann du ikkje det du lurte på?

Søk igjen, eller kontakt vårt kundesenter!

Kontakt oss
Renovasjonsgebyr og prisar

Renovasjonsgebyr og prisar

Det er kommunestyret i kvar kommune som fastset renovasjonsgebyret. Kostnadane er difor varierande i dei sju Attvin-kommunane og i landet for øvrig.

Renovasjonsgebyret blir fakturert etter det som blir kalt sjølvkost. Dette betyr at du betalar for det renovasjonen kostar, ikkje meir - og ikkje mindre. Verken kommuna eller Attvin skal tene pengar på gebyret.

Pris for erstatning av miljøstasjonskort

Standardpris for alle kommunar 250,-

Private kundar med miljøstasjonskort kan levere følgjande avfall på kvoten:

600 kilo avfall til sortering
1000 kilo farleg avfall
500 kilo PCB-vindauge
Fri kvote: elektrisk og elektronisk avfall
Fri kvote: hageavfall

OBS: Avfallet må vere sortert i eigne avfallstypar. Blir det blanda, går det frå kvota på avfall til sortering.

Har du brukt opp kvota di?

Miljøstasjonsprisar for privatkundar. 

Prislista gjeld for Nøsa, Kjølen, Jarnes, Breivika, Sjøholtstrand, Gjøsundneset og Djupøyna.

Bingsa i Ålesund og Øveråslia på Vestnes har eigne prisar.
Ta kontakt med dei direkte for prisliste.

Fraksjon Enhet Pris ink. mva
Blanda avfall til sortering m3 735,00
Blanda avfall til sortering kg 3,40
Papp og papir m3 138
Papp og papir kg 1,50
Plast m3 138
Plast kg 1,50
Trevirke m3 562,50
Trevirke kg 2,71
Metall m3 0
Metall kg

0

Prisar for renovasjon per kommune

Fjord kommune

Renovasjonsgebyr 2024

Tjeneste Pris i 2024 Inkl. mva
Redusert abonnement 4 333
Samarbeidsrenovasjon 4 287
Standard abonnement 140 l restavfall 5 402
Medium abonnement 240 l restavfall 9 693
Stort abonnement 360 l restavfall 16 203
Ekstra stort abonnement 660 l restavfall 27 004
Ekstra stort abonnement 770 l restavfall 43 613
Kompostabonnement  4 333
Hytte- og fritidsrenovasjon 2 675
Henteavstand 5 - 25 m 1 365
Henteavstand 25 - 40 m 1 949
Henteavstand 40 - 60 m 2 729
Henteavstand 60 - 100 m 3 900
Ekstrasekk 63

 

Giske kommune

Renovasjonsgebyr 2024

Tjeneste Pris 2024 inkl. mva
Redusert abonnement 4 675
Samarbeidsabonnement 4 675
Standard abonnement 140 l restavfall 5 250
Medium abonnement 240 l restavfall 9 000
Stort abonnement 360 l restavfall 13 500
Ekstra stort abonnement 660 l restavfall 24 750
Ekstra stort abonnement 770 l + restavfall 28 875
Kompostabonnement 4 375
Hytte- og fritidsrenovasjon 0
Ekstrasekk 63
Henteavstand 5 - 25 m 1 394
Henteavstand 26 - 40 m 1 994
Henteavstand 41- 60 m 2 781
Henteavstand 61- 100 m 3 975

Stranda kommune

Renovasjonsgebyr 2024

Varenavn Pris m/mva
Redusert abonnement 4 145
Samarbeidsabonnement 4 145
Standard abonnement 140 l restavfall 5 620
Medium abonnement 240 l restavfall 9 261
Stort abonnement 360 l restavfall 14 165
Ekstra stort abonnement 660 l restavfall 24 697
Ekstra stort abonnement 770 l + restavfall 38 133
Kompostabonnement 3 932
Hytte- og fritidsrenovasjon 2 810
Henteavstand 6-25 m kvar veke 1 148
Henteavstand 25-40 m kvar veke 1 640
Henteavstand 40-60 m kvar veke 2 296
Henteavstand 60-100 m kvar veke 3 281
Ekstrasekk for restavfall 62,5

Sula kommune

Renovasjonsgebyr 2024

Teneste Gebyr 2024 (ink.mva) Merknad
Redusert abonnement 4 610  
Samarbeidsabonnement 4 610  
Standard abonnement 140 l restavfall 5 763  
Medium abonnement 240 l restavfall 10 344  
Stort abonnement 360 l restavfall 17 283  
Ekstra stort abonnement 660 l restavfall 28 808  
Kompostabonnement 4 324  
Hytte- og fritidsrenovasjon 2 539  
Ekstrasekk 65,50 kr/sekk
Ekstrahenting (timepris) 2 305 kr/time
Ekstra henteavstand 6-25 m 1 134,50 årspris
Ekstra henteavstand 25-40 m 1 622 årspris
Ekstra henteavstand 40-60 m 2 270 årspris
Ekstra henteavstand 60-100 m 3 243,50 årspris

Sykkylven kommune

Renovasjonsgebyr 2024

Gebyrtype Gebyr med mva
Redusert abonnement 4 060
Standard abonnement 140 l restavfall 4 763,75
Medium abonnement 240 l restavfall 8 446,25
Stort abonnement 360 l restavfall 14 028,75
Ekstra stort abonnement 660 l restavfall 23 293,75
Samarbeidsabonnement 4 060
Kompostabonnement 3 845
Hytte- og fritidsabonnement 2 578,75
Ekstra renovasjonssekk 62,5

Ålesund kommune

Renovasjonsgebyr 2024

Varenavn Pris ink. mva
Redusert abonnement 4 065
Samarbeidsabonnement 4 065
Standard renovasjon 140 l restavfall 4 794
Medium abonnement 240 l restavfall 8 606
Stort abonnement 360 l restavfall 14 380
Ekstra stort abonnement 660 l restavfall 23 968
Ekstra stort abonnement 770 l +restavfall 38 712
Hytte- og fritidsrenovasjon 2 534
Ekstrasekk 62,5
Info
Fann du det du lurte på?

Hvis ikkje er du velkomen til å ta kontakt med oss.

Kontakt oss

Eigne prisar for Bingsa og Øveråslia

Bingsa juni 2021_47 redigert.jpg

Bingsa i Ålesund og Øveråslia på Vestnes har eigne prisar.

Ta kontakt med dei direkte for prisliste.
📞 Bingsa: 70 16 46 32

📞 Øversålia: 71 18 28 91